Ďáblická míle veřejný závod na 1500 m

Ďáblická míle

Motto: Pomalu umí běhat každý, to není potřeba trénovat ani zkoušet.

Jako alternativu zejména k dlouhým vytrvalostním běhům na 5 km a více nabízíme rychlou Ďáblickou (skoro) míli, kde se není potřeba šetřit a všichni – od mladších žáků po veterány – mohou běžet celou dobu rychle.
Závodíme každé druhé pondělí v měsíci (výjimky včas oznámíme), rádi uvidíme bežce všech výkonností a pro mimořádné výkony máme vypsané zvláštní prémie (muži čas pod 4:00 min a ženy pod 4:30 min).

Můžete se rovnou přihlásit na závod.


Síň slávy


Traťové rekordy

Muži: 4:14,0, Viktor Šinágl, 10.9. 2018
Ženy: 5:35,1, Ekaterina Zanozina, 11.3. 2019

Kapitoly

Příští závod 9.9. 2019.

Ďáblická míle 10.6. 2019:   výsledky   galerie

Ďáblická míle 13.5. 2019:   výsledky   galerie

Ďáblická míle 8.4. 2019:   výsledky   galerie

Ďáblická míle 11.3. 2019:   výsledky   galerie

Ďáblická míle 11.2. 2019:   výsledky

Ďáblická míle 14.1. 2019:   výsledky   galerie

Ďáblická míle 10.12. 2018:   výsledky   galerie

Ďáblická míle 12.11. 2018:   výsledky

Ďáblická míle 8.10. 2018:   výsledky   galerie

Ďáblická míle 10.9. 2018:   výsledky   galerie


Propozice


Pořadatel

SK Míle, z.s.


Datum

Každé druhé pondělí v měsíci, nebude-li výslovně stanoveno jinak. Sledujte kalendář. Příští závod 9.9. 2019.


Vedení závodu

Ředitel závodu: Aneta Dvořáková, aneta@skmile.cz
Hlavní rozhodčí: Martin Dvořák, martin@skmile.cz
Závodní kancelář: info@skmile.cz


Startují

Žactvo: ročníky 2004–2010
Muži a ženy: ročníky 1950–2003
Veteráni: ročníky 1949 a starší


Soutěž

Běh na 1500 m.


Technická ustanovení

Závodí se dle Pravidel atletiky. Běží se na polytanovém oválu délky 333 m, běží se 4,5 kola. Pořadatel může rozdělit závodní pole na jednotlivé rozběhy, celkové pořadí určuje dosažený čas. Časový limit pro absolvování trati je 9 minut, pro veterány 12 minut.


Měřící zařízení

Měření času probíhá ruční metodou. Cílová kamera: Ano. Větroměr: Ne.


Závodní kancelář

Závodní kancelář je otevřena na místě od 17:15 hod. Platba startovného je přijímána pouze v hotovosti.


Přihlášky

Přihlašování probíhá elektronicky na www.skmile.cz/zavody/event-sign-up do 20:00 dne předcházejícího závodu. Pořadatel může povolit přihlášení na místě, není-li vyčerpána kapacita závodu. Platba startovného probíhá v místě závodu.


Časový pořad

17:15
otevření závodní kanceláře
17:20–17:50
rozcvičení
17:50
rozdělení do rozběhů
18:00
start závodu, případně jednotlivých rozběhů
18:30
vyhlášení výsledků

Ostatní ustanovení

Každý závodník odpovídá za svůj zdravotní stav a schopnost absolvovat závod. Za účastníky mladší 18 let odpovídá doprovod starší 18 let.
Běží se za každého počasí, ale v případě krajně nepříznivých podmínek může pořadatel závod zrušit. Startovné bude v takovém případě vráceno v plné výši.
Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví nebo majetku vzniklou při závodě nebo jeho sledování.
Účastí v závodu dává závodník souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, reprezentovaný klub/oddíl) a využitím fotografií a videa pro zpracování výsledků závodu a pro presentaci závodu v tištěných a elektronických médiích.


Pro jistotu si přečtěte obecná pravidla pro běh na oválu. A neuškodí ani pár slov o závodních běžcích.